Algemene informatie

Doel

Het CMH is een Vereniging gevormd door orkestleden. Het centrale doel van de vereniging is musiceren voor eigen genoegen. Het repeteren vormt daarin een wezenlijk onderdeel. De concerten zijn de hoogtepunten: het plezier van het spelen en het genoegen om het programma aan publiek ten gehore te brengen.

Repertoire

Het repertoire is gevarieerd, stukken voor strijkers alleen, deels aangevuld met clavecimbel. Meestal kiezen we ook voor een aanvulling met solisten, variërend van zang, piano tot cello, hobo of harp. Het repertoire wordt samen met de dirigent uitgekozen. In onze repertoirekeuze staat het plezier van het kunnen spelen voorop en laten we ons niet leiden door prestige. Voor meer informatie zie Concertagenda en Eerdere concerten

Repetities

Het orkest repeteert, met uitzondering van de zomervakantie en de dagen rond kerst en de jaarwisseling, iedere donderdag van 20.00 tot 22.30 uur in de Aula van de Duinoordschool in Den Haag.

Concerten

Per jaar worden twee à drie programma’s ingestudeerd en ten gehore gebracht. We streven ernaar om een ingestudeerd programma twee keer uit te voeren voor publiek, naast een openbaar concert voeren we het programma ook altijd uit in het verzorgingshuis Het Huis Nebo.

Gemeentelijke subsidie

Het CMH maakt gebruik van de subsidiemogelijkheden van gemeente Den Haag. Het subsidieloket van Cultuurschakel draagt zorgt voor subsidieverstrekking. Het CMH ontvangt jaarlijkse een 'basissubsidie' en maximaal twee maal per jaar een 'presentatiesubsidie' om openbarere concerten mogelijk te maken.

Contributie

De contributie bedraagt € 300 voor een heel jaar. Voor leden die een beperkte periode mee willen/kunnen spelen is het mogelijk om te betalen naar rato van deelname, de contributie bedraagt dan € 30 per maand. (Contributie te betalen op rekeningnummer: NL43 INGB 0002 6685 89, ten name van "Collegium Musicum Haganum")

Vacatures

Het orkest kan nog versterking gebruiken, met name voor de 1e en 2e viool, altviool en cello.
Kom eens luisteren of meespelen tijdens een repetitie en ervaar de sensatie en intimiteit van de kamermuziek. Neem hiervoor contact op met de dirigent of één van de bestuursleden.

Rekeningnummer CMH: NL43 INGB 0002 6685 89, ten name van "Collegium Musicum Haganum"

Algemeen e-mailadres: collegium@musicumhaganum.nl

Locatie repetitieruimte:

Aula van de Duinoordschool, Prins Mauritslaan 8 2582 LR Den Haag

Ingang van de Aula Duinoordschool
Ingang van de Aula Duinoordschool

Bereikbaarheid per openbaar vervoer: buslijn lijn 28 of tram lijn 1 vanuit Centraal Station Den Haag.
Gratis parkeren kan in de Adriaan Goekooplaan, ter hoogte van nummer 15.